fbpx
Ładowanie strony
Logotyp magazynu Mały Format

Współpraca

Dla autorów i autorek

Przyjmujemy teksty do czterech działów – recenzje, rozmowy, szkice i varia. „Mały Format” to pismo poświęcone literaturze. Nie publikujemy recenzji spektakli, wystaw, filmów, gier i seriali. Jednocześnie wyobrażamy sobie ciekawy tekst dotyczący literackiego/tekstualnego wymiaru wyżej wymienionych – i bardzo chcielibyśmy taki tekst u siebie mieć.

Nie wyznaczamy dolnego ani górnego limitu znaków (oto przywilej naszej nieprzypadkowej internetowości), choć apelujemy o rozsądek w tym zakresie. Umożliwiamy wprowadzanie przypisów (system klasyczny) oraz hiperłączy. Prosimy o przesyłanie tekstów w formacie Rich Text Format (.rtf), Microsoft® Word 97-2003 (.doc) lub Microsoft® Word 2007 (.docx) na adres kontakt@malyformat.com. Zastrzegamy sobie prawo do nadawania śródtytułów oraz ilustracji. O przyjęciu tekstu decyduje kolegium redakcyjne. Nie przewidujemy honorariów autorskich.

Dla grafików i graficzek

Na równi z jakością tekstów liczy się dla nas strona wizualna – chcemy, żeby „Mały Format” był piękny. Dlatego zapraszamy do współpracy grafików i graficzki, którzy chcieliby przygotowywać ilustracje towarzyszące tekstom, a tym samym współtworzyć kolejne numery „Małego Formatu”.

Interesują nas prace wykonane dowolną techniką (rysunek, obraz, grafika komputerowa, kolaż etc.). Prosimy o przesyłanie plików w możliwie najwyższej rozdzielczości, w formacie .jpg lub .png, na adres natalia.przybysz@malyformat.com.

Dla korektorów i korektorek

„Mały Format” traktujemy jako współczesną formę pracy u podstaw: mniej tekstów, więcej pracy nad tekstem. Rozumiemy przez to nie tylko redakcję merytoryczną, lecz także korektę gramatyczną, interpunkcyjną i ortograficzną. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy korektorów i korektorki, którzy chcieliby sprawdzać artykuły „Małego Formatu” pod kątem poprawności językowej.

Zainteresowanych prosimy o wiadomość na adres kontakt@malyformat.com. Jako stowarzyszenie wystawiamy zaświadczenia o odbyciu praktyk korektorskich/redakcyjnych.

Dla wydawców i wydawczyń

Zachęcamy do nadsyłania propozycji i egzemplarzy recenzenckich, w formie papierowej lub elektronicznej, na adres Jagiellońska 32/1, Warszawa, 03-719 / promocja@malyformat.com.

W przypadku zainteresowania szerszą współpracą – w tym patronatem medialnym – prosimy o kontakt mailowy.

Stale współpracują: Olga Byrska, Teresa Fazan, Paulina Małochleb, Maciej Oleksy, Jakub Skurtys, Krzysztof Sztafa, Rafał Wawrzyńczyk, Łukasz Żurek.

Korekta: Katarzyna Barcik, Marta Gastoł, Renata Kumala, Julia Lange, Magdalena Łysik, Lidia Nowak, Magdalena Płotała, Natalia Popławska, Karolina Wilamowska.